O nas

Muzułmańskie Centrum Kultury w Lublinie jest jedną z najstarszą tego typu placówek w Polsce powstałą po 1989 roku w której swoją działalność prowadzą największe muzułmańskie organizacje: Liga Muzułmańska, Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich i Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego. Jest to otwarta przestrzeń dialogu i wymiany poglądów między mieszkańcami Lublina a wyznawcami islamu. Działalność Centrum to nie tylko organizacji życia religijnego lokalnej społeczności muzułmańskiej ale również edukacja i upowszechniania kultury islamskiej. Budynek Centrum to sala do modlitwy, wykładowa oraz biblioteka z bogatym księgozbiorem.

Centrum w związku ze swoją misją organizuje zajęcia edukacyjne skierowane do społeczności muzułmańskiej jak również mieszkańców Lublina. Programy edukacyjne oraz warsztaty poświęcone są tradycji religijnej, sztuce i kulturze islamu. Osoby zainteresowanych islamem zapraszamy do uczestnictwa w wykładach organizowanych corocznie w naszym Centrum. Aktualności dotyczące programów edukacyjnych znajdziecie państwo na naszej stronie.