Kontakt

Centrum Kultury Islamu 

ul. Mieczysława Romanowskiego 40

20-707 Lublin

E mail: 

Sekretariat: sekretariat@islamlublin.pl

Edukacja: edukacja@islamlublin.pl

Media: media@islamlublin.pl