Kultura

Kultura

Popularyzacja wiedzy o kulturze islamu oraz likwidowanie dysproporcji w dostępie do niej od początku były priorytetem działalności Centrum.

Staramy się zapewnić mieszkańcom Lublina kontakty z przedstawicielami świata islamu prezentującymi muzułmańskie spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość.

Systematycznie angażujemy się we wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym oraz współpracujemy z działającymi w mieście instytucjami kulturalnymi. Przejawem naszej aktywności w tym obszarze jest udział Centrum Kultury Islamu przy organizacji jednego z większych wydarzeń kulturalnych miasta pod nazwą – „Wielokulturowy Lublin”.

Zapraszamy do spotkania i współpracy z nami.